Een groep oeverzwaluwen broedt in de steile wand van een zandafgraving bij hole 3. In de zandwand hebben ze hun nestholen uitgegraven. Ze vliegen af en aan om hun jongen te voeren.