AVG Groningse Golfclub Duurswold

AVG staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. De AVG vervangt de ‘Wet Bescherming Peroonsgegevens’ (Wbp) en
treedt op 25 mei 2018 in werking.

GGCD privacybeleid in 9 uitgangspunten:
1. We hebben één klantendatabase (Proware) en delen je persoonsgegevens uitsluitend binnen GGCD en de onderdelen daarvan.
2. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend zodat wij diensten (lees ledenmails en clubblad) kunnen aanbieden en de leden-, financiële en  handicapadministratie kunnen bijhouden.
3. We verstrekken je persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
4. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om je van dienst te kunnen zijn.
6. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen.
7. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
8. We gebruiken geanonimiseerde persoonsgegevens ook voor historisch, statistisch dan wel voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn in dat geval niet te herleiden tot individuele personen.
9. We respecteren je privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat betekent dit voor ons en jou?
1. GGCD dient persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze te verwerken.
2. GGCD dient persoonsgegevens voor beperkte doelen te verzamelen.
3. GGCD dient het gebruik van persoonsgegevens te minimaliseren.
4. GGCD dient te verzekeren dat de persoonsgegevens juist zijn.
5. GGCD dient de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is.
6. GGCD dient de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te verzekeren.
7. GGCD toont de naleving aan van de bovenstaande principes.
In de nabije toekomst zullen we je nader informeren over de te nemen stappen om bovenstaande te realiseren, voor zover dat niet reeds is gebeurd.

Met hartelijke groeten namens bestuur en stichting,

secretaris GGCD