Na het succes van vorig jaar met de bloemenweides zijn er nu op elf plaatsen - verspreid over de baan - stroken grond klaargemaakt en ingezaaid met verschillende bloemenmengsels.

Jan Okke heeft de toplaag gefreesd; Paul en Anneliek hebben de stroken uitgeharkt en ingezaaid.

Om het waterpeil in de vijvers en sloten op de baan te kunnen reguleren, heeft Paul een houten stuw geplaatst in de door Ab gegraven geul bij hole acht.

De geul verbindt de tochtsloot met het water op de baan.

Het water kan hierdoor beter vastgehouden of afgevoerd worden.

Foto's Anneliek van der Bilt