Na het behaald hebben van EGA-handicap 54 kunnen spelers hun handicap verlagen door regelmatig een scorekaart in te leveren.

In het boekje “EGA Handicap systeem”, dat wordt uitgegeven door de NGF staan alle regels en voorwaarden, die te maken hebben met de EGA-handicap.

Uit dat boekje zijn een aantal regels in de praktijk voor spelers van belang.

  • Elke scorekaart moet zijn ondertekend door speler en bevoegde marker.
  • De scores moeten gemaakt zijn onder qualifying condities.
  • De scorekaart moet voorzien zijn van een Q-sticker.

De speler wordt verzocht zijn scorekaarten in te voeren in Proware en in te leveren in de daarvoor bestemde kaarten-bus.

Verandering van handicaps

Indien een speler een qualifying score maakt die in de voor hem geldende bufferzone valt , wordt zijn EGA Exact handicap niet veranderd.

In onderstaande tabel kunt u aflezen met hoeveel punten de EGA handicap verandert in de verschillend handicap categorieën.

Handicap
Categorie

Exact
Handicap

Buffer
18--holes

Buffer
9-holes

Minder Stablefortpunten dan Bufferzone
Verhoging van de Exact Hcp.

Voor iedere punt meer dan 36 Stablefortpunten
verlaging van de Exact Hcp.

1

-       4.4

35 - 36

n.v.t.

0.1

0.1

2

4.5 – 11.4

34 - 36

35 - 36

0.1

0.2

3

11.5 – 18.4

33 - 36

35 - 36

0.1

0.3

4

18.5 - 26.4

32 - 36

34 - 36

0.1

0.4

5

26.5 – 36.0

31 - 36

33 - 36

0.2

0.5

6

37,0 –54,0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Handicap

Na het behaald hebben van EGA-handicap 54 kunnen spelers hun handicap verlagen door

regelmatig een scorekaart in te leveren.

In het boekje “EGA Handicap systeem”, dat wordt uitgegeven door de NGF staan alle regels

en voorwaarden, die te maken hebben met de EGA-handicap.

Uit dat boekje zijn een aantal regels in de praktijk voor spelers van belang.

 Elke scorekaart moet zijn ondertekend door speler en bevoegde marker.

 De scores moeten gemaakt zijn onder qualifying condities.

 De scorekaart moet voorzien zijn van een Q-sticker.

De speler wordt verzocht zijn scorekaarten in te voeren in Proware en in te leveren in de

daarvoor bestemde kaarten-bus.

Verandering van handicaps

Indien een speler een qualifying score maakt die in de voor hem geldende bufferzone valt ,

wordt zijn EGA Exact handicap niet veranderd.

In onderstaande tabel kunt u aflezen met hoeveel punten de EGA handicap verandert in de

verschillend handicap categorieën.

Handicap

Categorie

1 -

Exact

Handicap

Buffer

18-- holes

Buffer

9-holes

Minder

Stablefortpunten

dan Bufferzone

Verhoging van

de Exact Hcp.

Voor iedere

punt meer dan

36

Stablefortpunten

verlaging van de

Exact Hcp.

4.4 35 - 36 n.v.t. 0.1 0.1

2 4.5 – 11.4 34 - 36 35 - 36 0.1 0.2

3 11.5 – 18.4 33 - 36 35 - 36 0.1 0.3

4 18.5 - 26.4 32 - 36 34 - 36 0.1 0.4

5 26.5 – 36.0 31 - 36 33 - 36 0.2 0.5

6 37,0 –54,0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1