Plaatselijke regels Golfbaan Duurswold

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of palen met witte kop. Ook terras en clubhuis zijn o.o.b.
 • Gebieden met kwetsbaar milieu (GKM) worden aangegeven door groene palen met witte  kop. Deze gebieden zijn dus buiten de baan.
 • Indien er sprake is van belemmering door GKM zoals omschreven in R.25-1a, dan moet de speler die ontwijken volgens de procedure omschreven op pagina 145-146 van de Golfregels,inclusief de daar opgenomen uitzondering.
 • Indien de bal in de waterhindernis links of achter de green van hole 6 ligt, of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden daarin ligt, mag de speler handelen vlgs R. 26-1 of met één strafslag een bal droppen, binnen 2 stoklengtes vanaf bordje DZ, rechts achter de green. Noot bij appendix B-8 van de Golfregels over droppingzones is van toepassing.
 • Indien er sprake is van belemmering (R. 24-2a) door een aangepaalde boom, mag de speler deze belemmering ontwijken vlgs R. 24-2b.
 • Indien er sprake is van belemmering (R. 25-1a) door GUR aangegeven met blauwe paaltjes of blauwe lijnen is de speler verplicht die belemmering te ontwijken vlgs R. 25-1b.
 • Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R 24-1). 
 • Alle greppels en slenken die niet zijn afgebakend met rode of gele palen, zijn door de baan.
 • De laterale waterhindernis links van hole 3 strekt zich oneindig uit in westelijke richting.
 • Het gebruik van afstandsmeters die uitsluitend afstanden meten is toegestaan. Straf voor overtreding: diskwalificatie volgens regel 14-3

 

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel

 • Matchplay: verlies van de hole
 • Strokeplay: 2 slagen

 

Gedragsregels


U wordt verzocht:

 • Het baanpersoneel voorrang te verlenen;
 • Publicatieborden met baaninformatie te raadplegen;
 • De aanwijzingen van een marshal en/of baanpersoneel op te volgen;
 • Het betreden van gebieden met kwetsbaar milieu, gemarkeerd door groene palen met witte kop, is STRENG VERBODEN. In geval van overtreding van deze regel kan de speler de toegang tot de baan worden ontzegd en/of worden gediskwalificeerd.
 • Spelers van een ronde over 18 holes hebben op hole 10 (1) voorrang op spelers die beginnen aan een ronde. Bij drukte doen wij een beroep op uw hoffelijkheid en dient er te worden 'geritst'. 

 

Afstandspalen
Afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.

PITCHMARKS HERSTELLEN EN PLAGGEN TERUGLEGGEN

BUNKERS GOED AANHARKEN EN ALLEEN BETREDEN EN VERLATEN AAN DE LAGE KANT

GEEN TROLLEYS EN BUGGIES OP DE TEES, VOORGREENS EN TUSSEN DE GREENS EN BUNKERS

STARTEN OP HOLE 5 IS NIET TOEGESTAAN