Plaatselijke regels Golfbaan Duurswold

m.i.v. 1 januari 2019


• Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of palen met witte kop. Ook terras en clubhuis zijn buiten de baan.
• Gebied begrensd door groene palen met witte kop is buiten de baan en verboden speelzone en de speler moet deze belemmering ontwijken volgens R.16-1f (2).
• Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis links van of achter de green van hole 6 mag de speler met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de dropzone binnen 2 stoklengtes vanaf bordje DZ, rechts achter de green. De dropzone is een ontwijkoptie volgens R 14.3.
• Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone (R.2.4). Indien er sprake is van belemmering door een aangepaalde boom moet de speler deze belemmering ontwijken vlgs R. 16.1f.
• Grond in bewerking is gemarkeerd met blauwe paaltjes of blauwe lijnen. Indien er sprake is van belemmering, moet de speler deze zone ontwijken vlgs R 16.1.
• Alle greppels en slenken die niet zijn afgebakend met rode of gele palen zijn deel van het algemeen gebied en zijn geen hindernissen.
• De hindernis links van hole 3, gemarkeerd met rode palen, strekt zich oneindig uit in westelijke richting.
• Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler met bijtelling van twee strafslagen een bal droppen ,volgens de procedure van de plaatselijke regel zoals die is omschreven in het document op het infobord in het clubhuis. Deze Pl.Regel is niet van toepassing als er een provisionele bal is gespeeld.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf.

Gedragsregels
Het betreden van verboden speelzones, gemarkeerd met groene palen met witte kop, is niet toegestaan op straffe van verwijdering van de baan of uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd.
U wordt verzocht:
• Het baanpersoneel voorrang te verlenen;
• Publicatieborden met baaninformatie te raadplegen;
• De aanwijzingen van een marshal en/of baanpersoneel op te volgen;
• Spelers van een ronde over 18 holes hebben op hole 10 (1) voorrang op spelers die beginnen aan een ronde. Bij drukte doen wij een beroep op uw hoffelijkheid en dient er te worden 'geritst'.

Afstandspalen
Afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.