Greenkeepers van de Groningse Golfclub Duurswold: Jos Stronks en op de maandag Albert ten Berge. Hoofdgreenkeeper Paul Holstvoogd.