We naderen weer de periode met ochtendvorst op de greens. Deze mogen dan niet betreden worden en er dient op de winterhole uitgeholeld te worden. Vanzelfsprekend is de baan dan even niet qualifying.

Het mooiste weer van deze zomer hebben we gehad, maar genieten van dit najaar is ook een lekker toetje. De slootwallen zijn geschoond, het uitdiepen van de sloten en vijvers zelf moet nog gedaan worden. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle markeringspalen blijven staan en wordt de baan tijdelijk non qualifying. Waar we tegen aankijken is de herfst en winter met ongetwijfeld genoeg nattigheid om de grond weer te verzadigen met water. Ook noodzakelijk maar minder plezierig voor het in stand houden van een goed bespeelbare baan en toegankelijke paden. Wat we willen is natuurlijk zo lang mogelijk de baan beschikbaar houden, ook voor de Handicart gebruikers. Het zal daar zeker bij helpen als de handicarts chauffeurs en chauffeuses nu al beginnen met de snelheid naar beneden, rijden langs de semirough en op de paden voorzichtig de kuilen vermijden. In week 44 willen we nog een keer de greens licht prikken en dressen. We zullen dan ook weer een beroep op een aantal baan-vrijwilligers doen om de klus snel te klaren. Het sweepen met het touw achter de buggy hebben we dit jaar bewust niet gedaan om reden dat we bang zijn de greens onderling te besmetten met schimmels welke zich in het touw genesteld hebben. We hebben hier een alternatief voor gevonden door met een kunststof slang te sweepen. Maar met een goed werkend beregeningssysteem zou het ook kunnen. Zover is het nog niet. Voor volgend voorjaar (feb. mrt.) zijn we van plan de driving range groots aan te pakken. Dat zal dan de gebruiksmogelijkheid tijdelijk beperken, wij hopen dat onze leden en gastspelers daar begrip voor hebben om reden dat de driving range daarna dan weer prima te gebruiken en onderhouden is.

Wekelijks standaard schema baanonderhoud door de greenkeeper:

ma. Greens maaien en beluchten, onderhoud semirough maaier. 

di. Maaier ombouwen voor fairway maaien par 3 en rough maaien.

wo. Greens maaien, par 3 semirough maaien, rond clubhuis, oefengreens en driving range en rough maaien.

do. Tees, fore greens en surrounds maaien, ballenwassers bijvullen, pin en teemarkers verplaatsen.

vr. Greens maaien, bunker onderhoud en machines onderhoud en afstellen, unmaintained rough maaien.