Vandaag 

Baan Open. Zie onder bij actuele baanstatus. 
Zie voor baanbezetting de Agenda.  
Greens Zomergreen.
Par 3-baan Open.
Driving range Open.
Oefengreens Open.
Buggy Toegestaan, zie info Baanonderhoud.
Trolley/Draagtas Toegestaan.
Qualifying Ja.
Horeca Open vanaf ca. 10 uur. 
Bijzonderheden

De schapen zijn gestart met het onderhoud van de rough tussen hole  2 en 3. Het afgezette gebied wordt gemarkeerd door een hekwerk met blauwe palen en vormt een verboden speelzone, dat bovendien niet betreden mag worden. U dient de zone te ontwijken d.m.v. het droppen van een bal vlgs Regel 16,1a. zie ook info bij Baanonderhoud. 

Trolleys en handicarts zijn niet toegestaan in het gebied tussen het terras en de green van hole 4 & 9.

Nieuwe aanplant, omwikkeld met grijze kunstof wikkels, vormen verboden speelzones. Verplicht ontwijken vlgs R 16.1.