Vandaag 

Baan

Open
Zie voor baanbezetting de Agenda.   

Greens

Zomergreens. Bij (ochtend)vorst de zomergreen niet betreden, maar naar de winterhole spelen. Par 3 is dan ook gesloten.

Om de greens ook in de herfst en winter mooi te houden is het extra belangrijk de pitchmarks direct te herstellen. Dit geldt dus ook voor de greens op de par 3-baan.
LET OP: de greens van hole 4 en hole 9 zijn nu gescheiden greens.
Indien u hole 4 speelt en op de green van hole 9 ligt (en andersom), ligt u op de verkeerde green. Verplicht ontwijken zonder straf onder R13, 1f.

Par 3-baan Open, bij vorst gesloten.
Driving range Open
Oefengreens Open
Buggy Niet toegestaan.
Trolley/Draagtas Toegestaan, bij voorkeur draagtas.
Qualifying Ja
Horeca Open
Bijzonderheden

Trolleys en handicarts zijn niet toegestaan in het gebied tussen het terras en de green van hole 4 & 9.

Nieuwe aanplant, omwikkeld met grijze kunstof wikkels, vormen verboden speelzones. Verplicht ontwijken vlgs R 16.1.

Winterregel van toepassing: plaatsing op de fairway toegestaan.