Vandaag 

Baan Open. Zie onder bij actuele baanstatus..
Zie voor baanbezetting de Agenda. 
Greens Zomergreen.
Par 3-baan Open.
Driving range Open.
Oefengreens Open.
Buggy Toegestaan, zie info Baanonderhoud.
Trolley/Draagtas Toegestaan.
Qualifying Ja.
Horeca Open vanaf ca. 10 uur
Bijzonderheden

De schapen zijn gestart met het onderhoud van de rough naast hole 1, 2 en 3. Het afgezette gebied wordt gemarkeerd door een hekwerk met blauwe palen en vormt een verboden speelzone, dat bovendien niet betreden mag worden. U dient de zone te ontwijken d.m.v. het droppen van een bal vlgs Regel 16,1a. zie ook info bij Baanonderhoud. Naast hole 1, 2 en 3 zijn tijdelijk groene palen met gele kop geplaatst welke de plaats van de te plaatsen schapenhekken aangeven. Deze mogen als vast obstakel ontweken worden.

Trolleys en handicarts zijn niet toegestaan in het gebied tussen het terras en de green van hole 4 & 9.

Nieuwe aanplant, omwikkeld met grijze kunstof wikkels, vormen verboden speelzones. Verplicht ontwijken vlgs R 16.1.

I.v.m. Droogteschade is het toegestaan om een bal, die op het kortgemaaide gedeelte van de baan ligt, zonder straf te plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligging niet dichter bij de hole.