Voor alle duidelijkheid!SienekeBolken

Emmius Notarissen met vestigingen in Delfzijl, Appingedam en Ten Boer ontleent haar naam aan Ubbo Emmius, de eerste rector magnificus van de rijksuniversiteit. In dit geval gaat het niet om onderwijs en onderzoek, maar om dienstverlening die u op het hoogste niveau en helder geboden wordt.

Vriendelijkheid en duidelijkheid zijn belangrijke waarden. Sieneke Bolken is daarvan de verpersoonlijking; ze is bijzonder hartelijk en geeft glasheldere uitleg over familierecht en erfrecht, die hoog in haar top tien van het notariaat staan.

De vergrijzing is misschien niet leuk, maar zorgt er wel voor, dat Sieneke bedolven wordt onder vragen als: ‘Maak ik al mijn geld op als ik in een verzorgingshuis terecht kom, mag mijn vrouw het huis verkopen als ik dement word, zal ik een schenking doen, wordt de erfbelasting binnen een jaar afgedragen en wil ik die niet zo positieve erfenis van mijn oudtante wel?’

Als je een erfenis krijgt, zijn er namelijk drie mogelijkheden: verwerpen, aanvaarden of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Sieneke vindt het leuk de klant te adviseren en de beste optie te onderzoeken en uit te werken.

Emotie en familie- en erfrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Erven leidt vaak tot ellende en familieruzies. Onterven van kinderen gebeurt met enige regelmaat, maar een kind hoeft hierin niet te berusten. De hoge hoed van het erfrecht tovert allerlei verrassingen tevoorschijn en dan blijkt de werkelijkheid onwaarschijnlijker dan de fantasie. Sieneke zou er een boek over kunnen schrijven!

Op Duurswold is Sieneke geen onbekende; vrienden en bekenden zijn ook clublid. Helaas was ze er het afgelopen jaar nauwelijks door tijdgebrek en een blessure. Ze doet graag mee aan clubevenementen zoals bedrijvendagen en opstapwedstrijden. Bedrijfslid zijn geeft een goed gevoel; je doet iets voor de club en je ontvangt jaarlijks acht greenfees. Met die greenfees maken haar vrienden kennis met onze golfbaan; mooi maar moeilijk, gezellig en prachtig gelegen.

Golfen heeft Sieneke geleerd in Amersfoort via flowgolf; een soort snelkookpan-methode waarin je binnen een maand de basis onder de knie krijgt en de regels leert. Het kleine werk blijft moeilijk. Low Profile golf past haar goed, zodat er tijd over blijft voor andere zaken zoals tuinieren en bestuurswerk.

Josephine Grol

(foto: Josephine Grol)